ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
แบบฟอร์ม

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

8

                เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้ประนีประนอมคดีครอบครัว และนางสาวชลพรรณ บุญกระพือ นิติกรชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท ได้เข้าร่วม การอบรมโครงการไกล่เกลี่ยคดีความรุนแรงในครอบครัว ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้ และเทคนิคการไกล่เกลี่ยให้แก่ผู้พิพากษา นิติกร และ ผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวในศาลเยาวชนและครอบครัวทั่วราชอาณาจักร ซึ่งจัดโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง โดยมีกำหนดการอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๘ – ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอร์ริน กรุงเทพมหานคร
อ่านข่าว