ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

12

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมรับฟังการประสานข้อราชการจากเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ                         เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังการประสานข้อราชการจากนายสราวุธ  เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ผ่านระบบการสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ ณ ห้องพิจารณาคดีอาญา ๒ ฯ โดยท่านเลขาธิการฯ ได้แจ้งว่า เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ สำนักงานศาลยุติธรรมได้เปิดศูนย์อำนวยความยุติธรรมอิเล็กทรอนิกส์ (E- Justice Conference Center) ซึ่งเปิดทำการ ณ อาคารศาลอาญา ชั้น ๖ เพื่อสนับสนุนการสืบพยานโดยใช้ล่ามผ่านการประชุมทางจอภาพ และให้การดำเนินกระบวนการยุติธรรมเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่าย ทั้งยังแจ้งเรื่องการลดปริมาณคดีค้างพิจารณาของศาล โดยสำนักงานศาลยุติธรรมได้ประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้แจ้งในกรณีที่จะต้องสืบพยานล่วงหน้า ซึ่งท่านเลขาธิการฯ ยังได้แนะนำแนวทางในการจัดทำตัวชี้วัดหรือการประเมินประสิทธิภาพการทำงานในกรณีการสืบพยานทางจอภาพและการให้บริการคัดถ่ายคำพิพากษาระหว่างศาลยุติธรรมทั่วประเทศ โดยอาจกำหนดระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจน ส่วนเรื่องการทำงาน ให้มีการปรับปรุงการทำงานหรือ นำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงาน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนและสังคม รวมทั้งเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสำนักงานศาลยุติธรรม  
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 3
อ.123/60
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ อาญา 1
อ.131/60
นัดพร้อม
ห้องพิจารณาที่ อาญา 1
อ.124/60
นัดสอบคำให้การจำเลย
ห้องพิจารณาที่ อาญา 1

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)