ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

19

                 เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ และนางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้พิพากษาสมทบ และผู้อำนวยการฯ ได้ร่วมแสดงความยินดีแก่นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ เนื่องในโอกาสที่บุตรชายสำเร็จการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และบุตรสาว สามารถสอบเข้าศึกษาต่อที่คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
อ่านข่าว