ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

47

นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และตรวจดูความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการ           เมื่อวันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เข้าตรวจเยี่ยมศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และตรวจดูความคืบหน้างานก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม โดยมีนายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมศาลและอาคารบ้านพักดังกล่าว 
อ่านข่าว