ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
เวรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฏหมาย
  1. เวรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฏหมายเดือนเมษายน2561-กันยายน2561
  2. แบบขอเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฏหมาย(กรณีสับเปลี่ยน)
  3. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561
  4. แบบขอเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฏหมาย(กรณีฉุกเฉิน)
  5. เวรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฏหมายเดือนมกราคม2561-มีนาคม2561
  6. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร (เพิ่มเติม) เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 (2)
  7. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร (เพิ่มเติม) เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 (3)
  8. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร (เพิ่มเติม) เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

14

                 เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ นางสมคิด แก้วเก่า ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ “ศาลเยาวชน ภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All for One) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐมเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายวิเชียร ศรีฟ้าวัฒนา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 2
อ.11/61
ฟังผลมาตรา 132 ว.1
เวลา 10:00
อ.4/61
สืบพยานโจทก์
เวลา 09:00