ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th


ลิงค์หน่วยงาน

หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

29

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗          เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ  และคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ของสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ โดยนายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ในนามสำนักศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ ได้บริจาคเงินเข้ามูลนิธิธรรมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ สาขาชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายชวลิต จงเจริญชัยสกุล ประธานกรรมการมูลนิธิธรรมิกชนฯ รับมอบเงิน ณ โรงเรียนการศึกษาเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อน ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
อ่านข่าว

วันนัดพิจารณาวันนี้

จำนวนคดี = 1
อ.92/60
สืบประกอบ
ห้องพิจารณาที่ -

ค้นหาข้อมูลคดี

คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำหรือเลขคดีแดง
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ
คำแนะนำ : กรุณาระบุเลขคดีดำ หรือ วันนัดพิจารณา (ตัวอย่าง 31/04/2559)