ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th



ลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
เวรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฏหมาย
  1. เวรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฏหมายเดือนเมษายน2561-กันยายน2561
  2. แบบขอเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฏหมาย(กรณีสับเปลี่ยน)
  3. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561
  4. แบบขอเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฏหมาย(กรณีฉุกเฉิน)
  5. เวรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฏหมายเดือนมกราคม2561-มีนาคม2561
  6. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร (เพิ่มเติม) เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 (2)
  7. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร (เพิ่มเติม) เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 (3)
  8. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร (เพิ่มเติม) เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

7

             เมื่อวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และวันพยาบาลแห่งชาติ ซึ่งจัดขึ้นโดยชมรมพยาบาลจังหวัดเพชรบุรี และวิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ลานวัฒนธรรม วิทยาลัยพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
อ่านข่าว