ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ
ศาลอาญาคดีทุจริตฯ
แบบฟอร์ม
เวรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฏหมาย
  1. เวรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฏหมายเดือนเมษายน2561-กันยายน2561
  2. แบบขอเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฏหมาย(กรณีสับเปลี่ยน)
  3. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนธันวาคม 2561
  4. แบบขอเปลี่ยนเวรที่ปรึกษากฏหมาย(กรณีฉุกเฉิน)
  5. เวรปฏิบัติหน้าที่ที่ปรึกษากฏหมายเดือนมกราคม2561-มีนาคม2561
  6. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร (เพิ่มเติม) เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 (2)
  7. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร (เพิ่มเติม) เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561 (3)
  8. คำสั่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายมาปฏิบัติหน้าที่เวร (เพิ่มเติม) เดือนเมษายน 2561 ถึงเดือนกันยายน 2561

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

2

ตามที่สำนักงานศาลยุติธรรมได้จัดโครงการเผยแพร่คำพิพากษาศาลชั้นต้น โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อความสะดวกในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลและเผยแพร่ข้อมูลทางกฎหมายให้กับประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจ โดยได้จัดทำโปรมแกรม “ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้น”  โดยจะเริ่มใช้ระบบสืบค้นคำพิพากษาศาลชั้นต้นในศาลชั้นต้นทั่วประเทศ ตั่งแต่วันที่ 6 ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
อ่านข่าว