ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ และพิธีปิดโครงการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ และพิธีปิดโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี  จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ และพิธีปิดโครงการ                เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๕๙  เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ตามโครงการ สนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด รุ่นที่ ๒ ครั้งที่ ๒ โดยมีผู้ปกครองและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๗ ครอบครัว เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้า  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวปิดโครงการ มีคณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลร่วมพิธีปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี 


เอกสารแนบ