ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธี เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ                   เมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ นาฬิกา นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร และเวลา ๑๘.๐๐ นาฬิกา ถวายเครื่องราชสักการะพานพุ่มเงิน – พุ่มทอง เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ บริเวณลานรัฐพิธี หน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ