ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๙  เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการอบรมสัมมนาผู้พิพากษาสมทบในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เรื่องมาตรการพิเศษแทนการดำเนินคดีอาญาเด็กและเยาวชน โดยนายสมเกียรติ สมสวย รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธาน มีนายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นายตรียศ ศรีเอี่ยมสะอาด เลขานุการศาลยุติธรรมประจำภาค ๗ นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ และนางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ