ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙              เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๙ มีนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ และผู้อำนวยการฯ    เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้มีมติหัวข้อที่จะใช้แข่งขันประกวดวาดภาพ ระบายสี เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ในหลวงในจังหวัดเพชรบุรี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 


เอกสารแนบ