ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference)  กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี  ร่วมประชุมระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) กับศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง           เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และนางสาวอธิดา ศรีสงคราม นักจิตวิทยาปฏิบัติการ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทางในการจัดโครงการสนับสนุนแก้ไขฯ (กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน) ทางระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ซึ่งจัดประชุมโดยศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ณ ห้องพิจารณาคดีอาญา ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ