ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐              เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มีนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ และผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมประชุม โดยที่ประชุมได้แจ้งกำหนดการเผยแพร่กฎหมาย การฝึกอาชีพงานบริการซ่อมจักรยานยนต์ การอบรมนิติจิตเวชกับสุขภาพจิต การเตรียมเป็นเจ้าภาพโครงการ All For One และผู้อำนวยการฯ ได้แจ้งการเตรียมการจัดโครงการครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ