ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

นางสาวอุษณีย์ วิลาศชัยยันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและประชุมเจ้าหน้าที่ศาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙

นางสาวอุษณีย์ วิลาศชัยยันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและประชุมเจ้าหน้าที่ศาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
นางสาวอุษณีย์ วิลาศชัยยันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและประชุมเจ้าหน้าที่ศาล ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๙               เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๐๐ นาฬิกา นางสาวอุษณีย์ วิลาศชัยยันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการ  เจ้าหน้าที่ศาล ตำรวจศาล พนักงานรักษาความปลอดภัยและพนักงานทำความสะอาด ณ ร้านลมดี-รมณ์ดี และจัดประชุมเจ้าหน้าที่ศาลประจำเดือนกุมภาพันธ์ เกี่ยวกับการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำปี การต้อนรับคณะผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงราย  คณะครู อาจารย์ นักเรียนโรงเรียนบ้านแหลมวิทยา และคณะธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ในโอกาสมาศึกษาดูงาน และแสดงความยินดีกับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลชนะเลิศกีฬาเซปัคตะกร้อและรองชนะเลิศกีฬาเทเบิลเทนนิส กีฬาแบดมินตันหญิงคู่และคู่ผสม ในการแข่งกีฬาศาลยุติธรรมภาค ๗ สุพรรณบุรีเกมส์ ณ ห้องประชุม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ