ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการฝึกอาชีพเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็กและเยาวชน               เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา  นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพเพื่อการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กและเยาวชน โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ศาลเข้าร่วมพิธีเปิด การฝึกอาชีพในครั้งนี้   มีเยาวชนเข้าร่วมโครงการจำนวน ๑๙ คน โดยได้รับความอนุเคราะห์อาจารย์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรี สอนการซ่อมรถจักรยานยนต์เบื้องต้น ซึ่งใช้ระยะเวลาฝึกอาชีพระหว่างวันที่ ๒๑ – ๒๓  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเยาวชนเฉลิมพระเกียรติ ๘๘ พรรษา มหาราชัน ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี               หลังจากเสร็จสิ้นการฝึกอาชีพ นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ได้กล่าวให้โอวาทแก่เยาวชนและขอบคุณอาจารย์จากสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเพชรบุรีที่ได้ให้ความอนุเคราะห์การสอนและอุปกรณ์การฝึกอาชีพในครั้งนี้


เอกสารแนบ