ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูฯ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี   จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูฯ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมความพร้อมโครงการบำบัด แก้ไข ฟื้นฟูฯ               เมื่อวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ได้เชิญผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบำบัด  แก้ไข ฟื้นฟู กิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืน ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ