ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จัดกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนและพิธีปิดโครงการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จัดกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนและพิธีปิดโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จัดกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนและพิธีปิดโครงการ ระหว่างวันที่ ๒ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมกับกองพลพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ จัดกิจกรรมครอบครัวอุ่นใจได้ลูกหลานคืนตามโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟูเด็กเยาวชนและครอบครัว ซึ่งมีเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๕๐ คน โดยในวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ได้นำผู้ปกครองร่วมทำกิจกรรมกับเยาวชนเพื่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจและความอบอุ่นในครอบครัว เมื่อดำเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประธานในพิธีได้กล่าวปิดโครงการฯ มีคณะผู้พิพากษาสมทบ รองผู้บัญชาการกองพลพัฒนาที่ ๑ ผู้อำนวยการฯ ข้าราชการ ลูกจ้างและแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ กองพลพัฒนาที่ ๑ ค่ายศรีสุริยวงศ์ ตำบลดอนตะโก อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี


เอกสารแนบ