ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All for One) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All for One)  ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ “ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All for One) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ ผู้พิพากษาสมทบ และนางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ ร่วมโครงการ “ศาลเยาวชน ภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” ( All for One ) ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี 


เอกสารแนบ