ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมทำความดีโดยการทำขนม (กล้วยทอด) แจกให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมทำความดีโดยการทำขนม (กล้วยทอด) แจกให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมทำความดีโดยการทำขนม (กล้วยทอด) แจกให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช                เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดยะลา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมทำความดีโดยการทำขนม (กล้วยทอด) แจกให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะ พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ บริเวณศาลฎีกา(สนามหลวง) กรุงเทพมหานคร 


เอกสารแนบ