ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และการเลี้ยงส่งในวาระโยกย้าย

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และการเลี้ยงส่งในวาระโยกย้าย
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีจัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๕๙ และการเลี้ยงส่งในวาระโยกย้าย             เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นางสาวอุษณีย์ วิลาศชัยยันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ นายบุญส่ง ทองดีเลิศสกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมประชุม ในการนี้นางสาวอุษณีย์ วิลาศชัยยันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี  ได้มอบหมายงานและเตรียมความพร้อมการจัดงานในวันที่ ๒๘ มีนาคม   ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพ ในการจัดงานศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจห่วงใยเยาวชน” (All for One) ภายใต้โครงการ “รักพ่อ...ทำดีได้ทุกวัน”และรับมอบเงินสนับสนุนจากผู้พิพากษาสมทบ จำนวน ๑๐ ท่าน รวมจำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อนำเงินเข้ากองทุนสงเคราะห์เด็กและเยาวชน ณ  ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และในเวลา ๑๘.๓๐ นาฬิกา คณะผู้พิพากษาสมทบ ได้จัดงานเลี้ยงส่งในโอกาสที่นางสาวอุษณีย์    วิลาศชัยยันต์ ผู้พิพากษาหัวหน้า ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดสระบุรี และนายสิริชัย สุวรรณรัตน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดเพชรบุรี และนายบุญส่ง ทองดีเลิศสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดอ่างทอง ที่โรงแรมรอยัล ไดมอน จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ