ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้บริการประชาชน

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้บริการประชาชน
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ศาลเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและการให้บริการประชาชน               เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ศาล เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหา จำเลย ผู้เสียหาย พยาน และการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการศาล ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ