ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ขาเตียง ตั้งสวัสดิรัตน์ มารดาของนายไพโรจน์ ตั้งสวัสดิรัตน์ ผู้พิพากษาสมทบ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ขาเตียง ตั้งสวัสดิรัตน์ มารดาของนายไพโรจน์ ตั้งสวัสดิรัตน์ ผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ คุณแม่ขาเตียง ตั้งสวัสดิรัตน์ มารดาของนายไพโรจน์ ตั้งสวัสดิรัตน์ ผู้พิพากษาสมทบ              เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่ขาเตียง ตั้งสวัสดิรัตน์ มารดาของนายไพโรจน์ ตั้งสวัสดิรัตน์ ผู้พิพากษาสมทบ ซึ่งถึงแก่กรรมเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ณ วัดพลับพลาชัย ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ