ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมการฝึกและอบรมส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมการฝึกและอบรมส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมการฝึกและอบรมส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว                   เมื่อระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยผู้ประนีประนอมคดีครอบครัวประจำศาล และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ไกล่เกลี่ย เข้าร่วมฝึกและอบรมตามโครงการ “ส่งเสริมการไกล่เกลี่ยคดีการกระทำความรุนแรงในครอบครัว ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.๒๕๕๐” ในการนี้นายชาติชาย โฆษิตวัฒนฤกษ์ อธิบดีผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและบรรยายพิเศษเรื่อง “การไกล่เกลี่ยคดีความรุนแรงในครอบครัว” ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร


เอกสารแนบ