ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ครั้งที่ ๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการ ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ครั้งที่ ๑
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”ครั้งที่ ๑                เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ครั้งที่ ๑ และมอบหมายให้นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายสมมาตร ชัยวัฒนพันธ์ ผู้พิพากษาสมทบ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านกฎหมายและความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมให้นักเรียนและครูอาจารย์ จำนวน ๑๐๗ คน ณ โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ