ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และพิธีปิดโครงการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และพิธีปิดโครงการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการสนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ และพิธีปิดโครงการ              เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว ตามโครงการ สนับสนุนการแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน ผู้กระทำความผิด รุ่นที่ ๑ ครั้งที่ ๒ ซึ่งมีผู้ปกครองและเยาวชนที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดี เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๑๕ ครอบครัว โดยนายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้ นางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีและได้กล่าวปิดโครงการ โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ศาล ร่วมพิธีปิดโครงการ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี 


เอกสารแนบ