ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ               เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๙.๓๐ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ผ่านระบบสื่อสารทางไกล    ผ่านจอภาพ ณ ห้องพิจารณาคดีอาญา ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ