ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมทางวิชาการ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมทางวิชาการ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมทางวิชาการ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ               เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นฯ และเจ้าหน้าที่ศาล (นิติกร)  เข้าร่วมประชุมทางวิชาการเพื่อเตรียมความพร้อมต่อประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งภาคบังคับคดี  ที่แก้ไขใหม่ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ซึ่งจัดโดยสำนักกฎหมายและวิชาการศาลยุติธรรม  ณ ห้องพิจารณาคดีอาญา ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ