ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ ๙

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี  เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ ๙
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง ครั้งที่ ๙              เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายวีรศักดิ์ ขจีจิตต์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธาน ศาลฎีกา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยมีนางสาวพรทิพย์ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และคณะกรรมการ ร่วมประชุมหารือและติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับการก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี บ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี บ้านพักผู้พิพากษาและอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม ในจังหวัดเพชรบุรี ณ สำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร   


เอกสารแนบ