ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”ครั้งที่ ๒

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”ครั้งที่ ๒
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “ศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน”ครั้งที่ ๒                เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการศาลยุติธรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ครั้งที่ ๒ โดยมีผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในการนี้ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมด้วยนายสมมาตร ชัยวัฒนพันธ์ ผู้พิพากษาสมทบ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านกฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรมให้นักเรียนและครูอาจารย์ จำนวน ๑๒๖ คน ณ โรงเรียนอรุณประดิษฐ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 


เอกสารแนบ