ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๐               เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมผู้พิพากษาสมทบ ประจำเดือนสิงหาคม๒๕๖๐ มีนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ในการนี้ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรีได้มอบแจกันดอกไม้แสดงความยินดี ในการที่นางสุนทรี ใจมีธรรม ได้รับรางวัลสตรีผู้มีผลงานดีเด่น ด้านการบริหารจัดการเงิน ๗๐ ล้านบาท จากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดเพชรบุรี พร้อมนี้ ได้มอบกล้องถ่ายรูปให้กับเยาวชนที่เคยหลงผิด และมอบเกียรติบัตรให้กับนางสาวพีระนันท์ ผุลละศิริ เจ้าของร้านถ่ายรูปที่ให้โอกาสเยาวชน โดยรับเข้าทำงานที่ร้านของตน 


เอกสารแนบ