ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว      เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ร่วมใจไกล่เกลี่ยเฉลิมพระเกียรติ ๖๕ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ศาลร่วมพิธีเปิดโครงการดังกล่าว ในการนี้ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ได้มอบหมายให้นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี  เป็นวิทยากรบรรยายความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัว และผู้ประนอม โดยนางสาวนิภา เพชรสม และนายบุญเชิด ปั้นน้อย บรรยายความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยคดีครอบครัว ให้แก่ประชาชนในเขตตำบลสมอพลือ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ