ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ               เมื่อวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่มงานคลัง และเจ้าหน้าที่พัสดุ เข้าร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านจอภาพ (VDO Conference) ซึ่งจัดโดยสำนักบริหารทรัพย์สิน สำนักงานศาลยุติธรรม ณ ห้องพิจารณาคดีอาญา ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ