ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการ กฎหมายน่ารู้นำสู่เยาวชนและครอบครัว ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ และโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการ กฎหมายน่ารู้นำสู่เยาวชนและครอบครัว ณ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ และโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “กฎหมายน่ารู้นำสู่เยาวชนและครอบครัว”             เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการกฎหมายน่ารู้นำสู่เยาวชนและครอบครัว โดยมีผู้พิพากษา คณะผู้พิพากษาสมทบและเจ้าหน้าที่ศาล เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในการนี้ ท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านกฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ให้นักเรียนและครูอาจารย์ โรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ และโรงเรียนชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี จำนวน ๒๑๐ คน ณ ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล ๑ บ้านชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ