ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ รอบตุลาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐               เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรอง  การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการศาลยุติธรรมระดับหน่วยงาน รอบตุลาคม ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ เพื่อให้การประเมินดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องและเกิดความเป็นธรรมแก่ข้าราชการศาลยุติธรรมของหน่วยงาน ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ