ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการกฎหมายน่ารู้นำสู่เยาวชนและครอบครัว ณ โรงเรียนคงคาราม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการกฎหมายน่ารู้นำสู่เยาวชนและครอบครัว ณ โรงเรียนคงคาราม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เผยแพร่กฎหมายตามโครงการ “กฎหมายน่ารู้นำสู่เยาวชนและครอบครัว”              เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “กฎหมายน่ารู้นำสู่เยาวชนและครอบครัว”  โดยมีคณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการฯ เจ้าหน้าที่ศาล ครูอาจารย์และนักเรียน เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ในการนี้นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ด้านกฎหมาย และความรู้เกี่ยวกับศาลยุติธรรม ให้กับนักเรียนและครูอาจารย์ ณ โรงเรียนคงคาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ