ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ               เมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้พิพากษาสมทบ โดยมีนายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวทิพย์วรรณ  ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิด ในการนี้ได้รับเกียรติจากนางมณฑิรา ศิลปศร เชื้ออินทร์ รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อบทบาทหน้าที่และการปฏิบัติตนในการนั่งพิจารณาคดี จริยธรรมของผู้พิพากษาสมทบ และการปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์ให้คำปรึกษาฯ แก่ผู้พิพากษาสมทบ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ