ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All for One) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All for One)  ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ “ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All for One) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้า       ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้พิพากษาสมทบ และนางทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ          ร่วมโครงการ “ศาลเยาวชน ภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” ( All for One ) ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดราชบุรีเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายสมศักดิ์ คุณเลิศกิจ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในพิธี ณ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี


เอกสารแนบ