ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบรายงานผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒)

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบรายงานผล การปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒)
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ (รอบที่ ๒)                 เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมหัวหน้ากลุ่มงาน เพื่อติดตามการจัดทำแบบรายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ รอบที่ ๒ พร้อมทั้งแจ้งการเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระราชกุศลครบรอบ ๑ ปี วันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ