ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมระบบทางไกลผ่านจอภาพกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ           เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๐ นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ และพนักงานคอมพิวเตอร์ ร่วมประชุมกับสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม เพื่อยืนยันเกี่ยวกับจุดการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในอาคารศาลยุติธรรม ระยะที่ ๒ โดยระบบทางไกลผ่านจอภาพ (วีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์) ณ ห้องพิจารณาคดีอาญา ๒ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ