ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการ

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการ
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการ      เมื่อวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ และหัวหน้ากลุ่มงาน เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ และคณะ ในโอกาสมาตรวจราชการ เพื่อประเมินผลการปฏิบัติราชการของศาลยุติธรรมในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (รอบประเมิน ๒) โดยมีนางสาวพรทิพย์ สุทธิอรรถศิลป์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธาน ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศาลจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ