ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมใหญ่ผู้พิพากษาสมทบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมใหญ่ผู้พิพากษาสมทบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดประชุมใหญ่ผู้พิพากษาสมทบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐               เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมใหญ่ผู้พิพากษาสมทบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีนายพงศ์ศักดิ์ เกตุสวัสดิวงศ์ ประธานผู้พิพากษาสมทบ คณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ