ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ข้าราชการและลูกจ้าง เข้ากราบอวยพรและขอพรปีใหม่ นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้าราชการและลูกจ้าง เข้ากราบอวยพรและขอพรปีใหม่ นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี  เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑
ข้าราชการและลูกจ้าง เข้ากราบอวยพรและขอพรปีใหม่ นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑                 เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๑๕ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ  ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ได้นำคณะข้าราชการและลูกจ้าง เข้ากราบอวยพรและขอพรปีใหม่จากนายชูเกียรติ  ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๑ ณ ห้องโถงชั้น ๑ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ