ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All for One) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน (All for One)  ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ “ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All for One) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นายยุทธศักดิ์ กรกิจโสภณ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้พิพากษาสมทบ และเจ้าหน้าที่ ร่วมโครงการ “ศาลเยาวชน ภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All for One) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาครเป็นเจ้าภาพ โดยมีนายทัศน์พงษ์  เหล่ารักษ์วงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี ในการนี้ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ได้จัดให้เด็กและเยาวชนของศูนย์ฝึกอบรมฯ ร่วมทำกิจกรรมเตะฟุตบอล


เอกสารแนบ