ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ การป้องกัน การบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายในอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ การป้องกัน การบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย  ภายในอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี”
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “การป้องกัน การบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย ภายในอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี”                เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมโครงการ “การป้องกัน การบรรเทาอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัยภายในอาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี” ซึ่งประกอบด้วยการอบรมภาคทฤษฎี ได้แก่ ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้ แผนการดับเพลิงและวิธีการดับเพลิง จิตวิทยาเมื่อเกิดอัคคีภัย การป้องกันแหล่งกำเนิดของการติดไฟ แผนการอพยพหนีไฟและวิธีการอพยพหนีไฟ การค้นหาและช่วยเหลือผู้ประสบภัย และการอบรมภาคปฏิบัติ โดยให้ผู้เข้าร่วมโครงการฝึกปฏิบัติใช้เครื่องดับเพลิงเคมีขั้นต้นเพื่อดับเพลิงที่เกิดจากแก๊ส น้ำมัน และสารเคมีชนิดอื่นๆ ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลเมืองเพชรบุรี ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ศาลทุกคนมีความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการเกิดอัคคีภัย รวมถึงสามารถช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้เมื่อเกิดอัคคีภัย


เอกสารแนบ