ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมและตรวจรับงานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล บ้านพักผู้พิพากษา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมและตรวจรับงานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล  บ้านพักผู้พิพากษา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมประชุมและตรวจรับงานจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล บ้านพักผู้พิพากษา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม               ด้วยสำนักงานศาลยุติธรรมได้มีคำสั่งมอบหมายให้นายประหยัด ศรศักดา รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานกรรมการตรวจการจ้างก่อสร้างบ้านพักผู้พิพากษาหัวหน้าศาล บ้านพักผู้พิพากษา และอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม และเป็นประธานในที่ประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ในวันที่ ๒๗ และ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ ซึ่งได้มีการประชุมร่วมกับคณะกรรมการตรวจการจ้างฯ และบริษัทผู้รับจ้าง ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคารศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างฯ ได้ลงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจดูความเรียบร้อยของงานก่อสร้างและตรวจรับมอบงานงวดสุดท้ายเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๑ 


เอกสารแนบ