ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายราชสุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายราชสุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีถวายราชสุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล                   เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม 255๙ เวลา ๐๗.๓๐ นาฬิกา นายประสิทธิผล ปทุมลักษณ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดหนองบัวลำภู ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรม ร่วมพิธีถวายราชสุดีเนื่องในวันฉัตรมงคล ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ