ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ศาล ประจำเดือนพฤษภาคม

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี   ประชุมเจ้าหน้าที่ศาล ประจำเดือนพฤษภาคม
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ศาล ประจำเดือนพฤษภาคม               เมื่อวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ โดยได้ซักซ้อมความเข้าใจและติดตามการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ แจ้งการจัดโครงการครอบครัวสัมพันธ์ และโครงการส่งเสริมการระงับข้อพิพาท ตลอดจนติดตามงานที่ได้สั่งการไปแล้ว ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ