ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑

นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑
  <p style="\\&quot;text-align:" justify;\\"="">   เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม  ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา นายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามฟุตบอล T-MANGO ตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี โดยมีนางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจัหวัดเพชรบุรี ข้าราชการ และลูกจ้าง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย


เอกสารแนบ