ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ศาล ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๒

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี   ประชุมเจ้าหน้าที่ศาล ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๒
ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ประชุมเจ้าหน้าที่ศาล ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ ๒               เมื่อวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในการประชุมเจ้าหน้าที่ โดยได้ซักซ้อมความเข้าใจเพื่อเตรียมการในการรายงานผลการส่งคำคู่ความข้ามเขตอำนาจศาลผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ และเวลา ๑๕.๓๐ นาฬิกา ประชุมหัวหน้ากลุ่มงานเกี่ยวกับการดำเนินการสอนงาน (KM) ให้แก่เจ้าหน้าที่ศาล โดยที่ประชุมมีมติให้สอนงานในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ ในการนี้ผู้อำนวยการฯ ได้กำซับให้แต่ละกลุ่มงานจัดเตรียมข้อมูลในการสอนงานให้พร้อม  ณ ห้องไกล่เกลี่ย ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ