ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลจังหวัดเพชรบุรี

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลจังหวัดเพชรบุรี
  <p style="\\&quot;text-align:" justify;\\"="">              เมื่อวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย” ประจำปี ๒๕๖๑ ซึ่งร่วมกันจัดขึ้นโดยศาลจังหวัดเพชรบุรีและศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี โดยมีนายนทดล กิติกัมรา ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ ศาลจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ