ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมนายมานิตย์ อยู่เย็น พนักงานบริษัทจ้างเหมาทำความสะอาด (คนสวน) ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมนายมานิตย์ อยู่เย็น พนักงานบริษัทจ้างเหมาทำความสะอาด (คนสวน) ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า จังหวัดเพชรบุรี
เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่เข้าเยี่ยมนายมานิตย์ อยู่เย็น พนักงานบริษัทจ้างเหมาทำความสะอาด (คนสวน) โดยได้มอบเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการเข้ารับการผ่าตัดตาเนื่องจากโรคต้อกระจก ณ โรงพยาบาลพระจอมเกล้า อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ