ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

นางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัดและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน

นางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัดและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน
           เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายให้นางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการมีส่วนร่วมของเครือข่ายในด้านการศึกษา การบำบัดและอาชีพสำหรับเด็กและเยาวชน ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเพชรบุรี ณ โรงแรมรอยัล ไดมอนอำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ