ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบกระเช้าเยี่ยมบิดาของนางสาวหยาดเพชร เมฆเกษม พนักงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการรักษาอาการป่วย

นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี มอบกระเช้าเยี่ยมบิดาของนางสาวหยาดเพชร เมฆเกษม พนักงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการรักษาอาการป่วย
                 เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๓๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยนายชูเกียรติ ภานุกรอุดม ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบกระเช้าเยี่ยมบิดาของนางสาวหยาดเพชร  เมฆเกษม พนักงานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการรักษาอาการป่วยที่โรงพยาบาลพระจอมเกล้า อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ