ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมทักษะการให้คำปรึกษาและเขียนรายงานการให้คำปรึกษา ในศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี”

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมทักษะการให้คำปรึกษาและเขียนรายงานการให้คำปรึกษา ในศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน  และครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี”
  <p style="\\&quot;text-align:" justify;\\"="">                 เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ “ฝึกอบรมทักษะการให้คำปรึกษาและเขียนรายงานการให้คำปรึกษาในศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำและประสานการประชุมเพื่อแก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็ก เยาวชน และครอบครัว จังหวัดเพชรบุรี” โดยมีนางปรีชญา มหารัศมี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี คณะผู้พิพากษาสมทบ ผู้อำนวยการ ฯ และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิด ในการนี้ ดร.สุภาภรณ์ ทองนิ่ม นักจิตวิทยาชำนาญการพิเศษ หัวหน้าส่วนมาตรการพิเศษและคุ้มครองสวัสดิภาพ ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง เป็นวิทยากรและฝึกปฏิบัติผู้พิพากษาสมทบเพื่อเสริมสร้างความเข้าใจบทบาทของผู้ให้คำปรึกษา เพิ่มทักษะการสัมภาษณ์เพื่อหาสาเหตุของการกระทำผิด และเรียนรู้เทคนิคการให้คำปรึกษาและการเขียนรายงานสรุปผลเพื่อสนับสนุนการพิจารณาพิพากษาคดี ณ ห้องประชุมชั้น ๓ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


เอกสารแนบ