ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี


ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ยินดีต้อนรับสู่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ต.ธงชัย อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี 76000 โทร.032-780305-6 Fax 032-780307 e-mail : pcrjc@coj.go.th

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ “ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All for One) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี ร่วมโครงการ “ศาลเยาวชนภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All for One) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑
  <p style="\\&quot;text-align:" justify;\\"="">               เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๙.๐๐ นาฬิกา นางสาวปาริชาติ พันธุ์พานิช ผู้พิพากษาหัวหน้า  ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยคณะผู้พิพากษาสมทบ นางสาวทิพย์วรรณ ตั้งจิตพัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี และเจ้าหน้าที่
ร่วมโครงการ“ศาลเยาวชน ภาค ๗ ร่วมใจ ห่วงใยเยาวชน” (All for One) ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ซึ่งศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี เป็นเจ้าภาพ โดยมีนายทัศน์พงษ์ เหล่ารักษ์วงศ์ อธิบดีผู้พิพากษาภาค ๗ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๒ จังหวัดราชบุรี


เอกสารแนบ